"Stimulimi me interes turistik dhe promovimi i ngritjes së interesave turistiko – kulturor si, shtigjet, udhët dhe inteneraret turistike në zonën Pëllumbas – Shëngjergj – Mali me Gropa – Bizë (Bashkia Tiranë)- Guri i Bardhë – Lugina e Vashës ( Bashkia Klos)" 

Projekti konsiston në: 

1.   Ndërtimin e dy ballkoneve panoramike, si edhe sistemimin e territorit përpara shkollës së parë shqipe të rrethit të Tiranës, Shëngjergj

2.   Ndërtimin e një parkimi makinash për turistët malorë në Shëngjergj

3.   Restaurimin e dy lapidarëve ekzistues

4.   Vendosjen e tabelave orientuese përgjatë rrugës në zonën Pëllumbas – Shëngjergj – Mali me Gropa – Bizë ( NJQV Tiranë)- Guri i Bardhë  – Lugina e Vashës ( NJQV Klos). 

5.   Pastrim, sistemim dhe evidentim i disa shtigjeve që të cojnë në monumentet natyrore  në zonën Pëllumbas – Shëngjergj – Mali me Gropa – Bizë ( NJQV Tiranë)- Guri i Bardhë  – Lugina e Vashës (NJQV Klos).

Burimi i financimit: FZHR  

 

Partnerët

 • Min-Infrastruktures-energjise.jpg
 • SDC-Logo.jpg
 • minturizmit.jpg
 • MIn-bujqesi.jpg
 • 7.jpg
 • 4.jpg
 • ADC-Logo.jpg

Thirrje për Projekte

 • Thirrja per aplikime Janar 2017
 • Thirrja per aplikime Shkurt 2017
 • Thirrja per aplikime Mars 2017
 • Thirrja per aplikime Prill 2017

 

Fotogaleria

Foto nga Aktivitetet

 

Abonohu

Kontakt

Agjencia për Zhvillim Rajonal 2
Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/7
Tirana, ALBANIA

Mail: info@rda2tirana.org.al