Është mbajtur sot sesioni i parë informues me përfaqësues të 12 bashkive te Rajonit 2 për Skemën Pilote të Granteve të Programit për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri.

 

Skema e Granteve ka si objektiv të përgjithshëm të përmirësojë kushtet social-ekonomike të qytetarëve shqiptarë, përmes zbatimit të projekteve të zhvillimit rajonal, të cilët pasqyrojnë nevojat dhe prioritetet rajonale.

 

Kjo skemë do të zbatohet për Rajonin 2 në partneritet të ngushtë me Agjencinë për Zhvillim Rajonal 2. Pra, për herë të parë në Shqipëri prezantohet një mekanizëm ku institucionet rajonale do të gëzojnë funksione menaxhuese. Agjencia për Zhvillim Rajonal 2 është ngarkuar me vlerësimin, përzgjedhjen dhe monitorimin e Skemës Pilote Rajonale të Granteve. Në këtë kontekst, Skema Pilote Rajonale e Granteve synon gjithashtu të kontribuojë në procesin e integrimit në BE të Shqipërisë, duke pasqyruar praktikën e mirë në Bashkimin Europian për këtë lloj instrumenti.
 

Shumat e granteve nga 24,000 Euro deri në 60,000 Euro janë në dispozicion për propozimet e projekteve nga Bashkitë në zona specifike të zhvillimit rajonal, të tilla si: ndërhyrjet për të përmirësuar shërbimet arsimore, sportin, turizmin dhe infrastrukturën kulturore, shërbimet sociale lokale, lehtësirat në transportin lokal, etj. Përveç këtyre, projektet do të synojnë të përmirësojnë direkt kushtet socio-ekonomike të komuniteteve lokale duke adresuar zgjidhjet për investimet lokale të shkallës së vogël për të ofruar cilësi jetese për komunitetet.
 

Partnerët

 • MIn-bujqesi.jpg
 • Min-Infrastruktures-energjise.jpg
 • 4.jpg
 • ADC-Logo.jpg
 • SDC-Logo.jpg
 • 7.jpg
 • minturizmit.jpg

Thirrje për Projekte

 • Thirrja per aplikime Janar 2017
 • Thirrja per aplikime Shkurt 2017
 • Thirrja per aplikime Mars 2017
 • Thirrja per aplikime Prill 2017

 

Fotogaleria

Foto nga Aktivitetet

 

Abonohu

Kontakt

Agjencia për Zhvillim Rajonal 2
Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/7
Tirana, ALBANIA

Mail: info@rda2tirana.org.al