GLOBAL G.A.P. është një standart i miratuar i Nismës së Sigurisë Ushqimore Globale (GFSI).

Çertifikimi nëpërmjet standartit GLOBAL G.A.P. zgjeron tregjet e vlefshme ndaj prodhuesve të vegjël dhe të mëdhenj dhe ndihmon në përmbushjen e specifikimeve të sigurisë ushqimore dhe qëndrueshmërisë për shitësit e vegjël dhe blerësit e mëdhenj në mbarë botën. Gjithashtu garanton ndaj konsumatorëve që praktikat e mira bujqësore për sigurinë ushqimore dhe praktikat e menaxhimit mjedisor të jenë në përputhje me kërkesat dhe të  drejtat e konsumatorit.

 

Qëllimi kryesor i certifikimit Global GAP është inovacioni dhe përmirësimi i vazhdueshëm i të gjitha hallkave të sektorit, përshtatja dhe standartizimi gjithmonë në partneritet me të gjithë faktorët për një zgjidhje të përshtatshme për sigurinë e fermave në mbarë botën.

                                                                                                                                                                                                                                                     
      

    

 

 

      Aspektet kryesore te GLOBAL G.A.P 

Arsye per tu çertifikuar me Global G.A.P

 • Gjurmueshmëria
 • Të Dhënat dhe Inspektimi i brendshëm
 • Varietete dhe rrënjë
 • Historik dhe Menaxhim i tokave/parcelave
 • Menaxhim i dheut dhe nënshtresave 
 • Përdorimi i plehrave kimike
 • Ujitja
 • Mbrojtja e bimëve
 • Korrja
 • Menaxhimi i produkteve pas korrjes
 • Menaxhimi i mbetjeve dhe ndotja, riciklimi dhe ripërdorimi
 • Shëndeti dhe Siguria
 • Çështjet Mjedisore
 • Ul riskun për sigurinë e ushqimit dhe produkteve
 • Përmirëson efikasitetin e menaxhimit të fermave
 • Ul kostot duke reduktuar auditimet e herë pas herëshme të fermave
 • Ka përputhshmëri me legjislacionin mbi sigurinë ushqimore, mbrojtjen e mjedisit, sigurimin e shëndetit të punonjësve
 • Hyrje tregjet ndërkombëtare në lidhje me furnizuesit dhe tregëtuesit
 • Është hartuar për fermerë, tregëtues dhe prodhues, përmes një ekspertize të Praktikave të mira Bujqësore( G.A.P )

Partnerët

 • 7.jpg
 • MIn-bujqesi.jpg
 • SDC-Logo.jpg
 • Min-Infrastruktures-energjise.jpg
 • ADC-Logo.jpg
 • minturizmit.jpg
 • 4.jpg

Thirrje për Projekte

 • Thirrja per aplikime Janar 2017
 • Thirrja per aplikime Shkurt 2017
 • Thirrja per aplikime Mars 2017
 • Thirrja per aplikime Prill 2017

 

Fotogaleria

Foto nga Aktivitetet

 

Abonohu

Kontakt

Agjencia për Zhvillim Rajonal 2
Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/7
Tirana, ALBANIA

Mail: info@rda2tirana.org.al