Agjencia për Zhvillim Rajonal 2 ka misionin e promovimit të një politike të përbashkët investimesh, të integruara, për zhvillimin e Rajonit 2  (Qarqet Tiranë-Durrës-Dibër), dhe të potencialeve të tyre, të inkurajimit të një modeli sa më të gjerë bashkëpunimi, krijimit të partneriteteve publike-private, me interes të përbashkët zhvillimi, ngritjen e rrjetëzimeve rajonale dhe ndërrajonale, zvogëlimin e dallimit, hendekut, ndërmjet zonave të zhvilluara dhe të pazhvilluara duke synuar nje zhvillim te balancuar ekomomik e social si dhe zbatimin e projekteve publike e private.

Partnerët

 • ADC-Logo.jpg
 • 7.jpg
 • minturizmit.jpg
 • 4.jpg
 • MIn-bujqesi.jpg
 • SDC-Logo.jpg
 • Min-Infrastruktures-energjise.jpg

Thirrje për Projekte

 • Thirrja per aplikime Janar 2017
 • Thirrja per aplikime Shkurt 2017
 • Thirrja per aplikime Mars 2017
 • Thirrja per aplikime Prill 2017

 

Fotogaleria

Foto nga Aktivitetet

 

Abonohu

Kontakt

Agjencia për Zhvillim Rajonal 2
Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/7
Tirana, ALBANIA

Mail: info@rda2tirana.org.al