Ministria e Bujqësisë dhe Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural AZHBR shpallin fituesit paraprak të masave direkte për vitin 2018 të fondeve mbështetëse.

Fondi ,sipas të dhënave zyrtare,  ishte 20 milion euro për këtë vit ku 50%  e tyre shkuan për subvencionet e fermerëve dhe blegtorëve dhe pjesa tjetër në investimet në agropërpunim, magazinim, linja prodhimit.

Ministria e Bujqësise deklaroi se numri i fituesve në raport me aplikantët është shumë i lartë, rreth 30 % me shume krahasuar me vitin e kaluar.

Ministri z. Niko Peleshi është shprehur optimist në lidhje me gjithë proçesin e skemës kombëtare të mbështetjes financiare, e cila ka nxjerrë fitues dhe përfitues të granteve dhe subvencioneve një pjesë shumë të madhe të aplikuesve. Numri i kënaqshëm i tyre dëshmon për një proçes të rregullt, të thjeshtë dhe shpresëdhënës për ngritjen, fuqizimin dhe modernizimin e ekonomisë rurale në vend.

 

Listat e renditjes paraprake të aplikantëve

Klikoni tek secila kategori për të lexuar përfituesit :

Masa 1: Mbjellje e mollës

Masa 2: Mbjellje e qershisë

Masa 3 :Mbjellje Arrash

– Mbjellje arrash

– Mbjellje Arrash pas Rialokimit

Masa 4 :Mbjellje Lajthi dhe Shegë

– Mbjellje lajthi dhe shegë

– Mbjellje Lajthi dhe Shege pas Rialokimit

Masa 5: Mbjellje gështenje

Masa 6: Mbjellje Ullishteje

– Mbjellje ullishteje

– Mbjellje Ullishte pas Rialokimit

Masa 7: Plotësim i numrit të bimëve në ullishte të degraduara

Masa 8: Mbjellje agrume

Masa 9: Mbjellje vreshti

Masa 10: Mbjellje luleshtrydhe

Masa 11:Mbjellje bime medicinale aromatike

– Mbjellje bime medicinale aromatike

– Mbjellje Bime Medicinale Aromatike pas Rialokimit

Masa 13: Ujitje me pika

– Ujitje me pika

– Ujitje me Pika pas Rialokimit

Masa 14: Instalimi i sistemit të ngrohjes me palete

– Masa 14: Instalimi i sistemit të ngrohjes me palete

– Masa 14: Intalimi i sistemit te ngrohjes me pelete pas Rialokimit Maj 2018

Masa 15: Zevendesim i plastmasit ne sera ekzistuese

Masa 16:Prodhim i bostanoreve ne tunele

– Prodhim i bostanoreve ne tunele

– Prodhimi i Bostanoreve ne Tunele pas Ralokimit

Masa 17: Rrjeta per mbrojtje prodhimi

Masa 18:Polenizimi i kulturave perimore ne sera

– Masa 18: Polenizimi i kulturave perimore ne sera

– Masa 18: Polenizimi i kulturave Perimore ne Sera pas Rialokimit Maj 2018

Masa 19: Instalim ne sera per automatizim dhe sensore

Masa 25: Implementimi dhe certifikimi Global GAP

Masa 26: Per standardet IFS BRC dhe ose FS

Masa 27: Ferm BIO pas Ralokimit

– Masa 27: Ferm BIO

– Masa 27: Ferm BIO pas Rialokimit Maj 2018

Masa 28: Standardi ISO 22000.2005

Masa 30: Për lindje në të imta dhe gjedh

Masa 31: Ene te certifikuara per shperndarje qumeshti

Masa 37: Mbeshtetje e dorezim prodhimit te qumeshtit te lopes

Masa 38: Mbeshtetje e Bletarise

– Masa 38: Mështetje e bletarisë

– Masa 38: Mbeshtetje e Bletarise pas Rialokimit Maj 2018

Masa 41: Mbështetje për pikat e grumbullimit dhe fermerët për vlerën e fidanëve të perimeve

Masa 42: Dorëzim prodhimi peshkimi

Masa 43: Mbjellje të lashta

 

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri (PZhRSH) III është një përpjekje e përbashkët dhe e vazhdueshme për të mbështetur reformën për zhvillimin rajonal në Shqipëri, bashkë-financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), dhe zbatuar në partneritet me Qeverinë Shqiptare.

Në këtë kuadër, RDPA III njofton hapjen e konsulencës afatshkurtër për “Vlerësues për Grantet” në kontesktin e Skemës Pilote Rajonale të Granteve.

Ne diten e festes se Shen Markut ne Ulez, eshte zhvilluareventi hapës i "Ulza Eco Park" , nje projekt qe ka per qellim ta ktheje Parkun Rajonal te Ulzes ne destinacionin më te ri te turizmit në Shqipëri.

Ne pranine e Ministrit te Turizmit dhe Mjedisit, Z. Blendi Klosi, Ambasadores Kroate, Ambasadores se Sllovenise ne Shqiperi, Ambasadorit Cek, atij Maqedonas, Ambasadorit Sllovak, te shefit te EBRD ne Shqiperi Z. Matteo Colangeli, perfaqesuesit te UNDP Z. Brian Williams, perfaqesues te organizmave te tjere nderkombetare, deputete te Kuvendit te Shqiperise etj., jane organizuar sot ne liqenin e Shkopetit e me pas ne Ulez nje sere aktivitetesh.

Grupi i te ftuarve eshte nisur me varka nga liqeni i Shkopetit dhe i eshte bashkuar festes se organizuar ne Ulez, me rastin e dites se Shen Markut, ku eshte prezantuar edhe Ulza Eco Park dhe eshte nenshkruar marreveshja e bashkepunimit mes paleve qe do ta realizojne kete projekt: Bashkia Mat, AZHR2, AKZM, Bashkia Mirdite dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Ulza Eco Park do të jetë një destinacion i ri turistik, autentik, mikpritës dhe interesant i turizmit rural e atij gjithëvjetor.

“edua” është rrjeti më i ri në Shqipëri i dyqaneve me produkte tipike tradicionale: produkte bujqësore dhe artizanale, i cili synon të mbështesë dhe promovojë fermerët, artizanët dhe prodhuesit e tjerë Shqiptarë.

Agjencia për Zhvillim Ekonomik Rajonal në pozicionin e zotëruesit të markës “EDUA”, në kuadër të promovimit të produkteve shqiptare dhe Programit te 100 fshatrave te MBZHR, mbështetet punën e deritanishme të bërë nga shumë bujq, fermerë, agropërpunues dhe artizanë shqiptarë, si dhe synon krijimin e një rrjeti dyqanesh me produkte cilësore vendase.

Në vazhdimësi të kësaj iniciative Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka parashikuar në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2018 (masa 52), një grant me 50% të vlerës së investimit deri në 2 milionë lekë ngritjen e dyqaneve me produkte tipike shqiptare sipas parimeve të brandit ‘edua”.

Në këto rrethana AZHER shpall thirrjen e hapur për aplikime dhe fton të gjitha subjektet ekonomikë të cilët duan të krijojnë osë të përshtasin një dyqan ekzistues me standardet e paracaktuara të markës “edua”.

Më shumë informacion mund të gjeni në linkun :
http://red.gov.al/sliders/thirrje-e-hapur-per-aplikime-per-pajisjen-me-te-drejten-e-perdorimit-te-markes-edua/

 

 

Punëdhënësi:                      Komuna Dibër e Madhe
Vendndodhja:                     Rajoni Dibrës dhe Komuna Dibër e Madhe
Tipi i kontratës:                  Afatshkurtër (Kontratë Shërbimi)
Kohëzgjatja:                        28 ditë pune (e shtrirë në 16 muaj)
Referenca:                           5.2.10 dhe 5.2.11            
Data e publikimit:               2/3/2018
Afati i aplikimit:                  9/3/2018

 

Informacion i përgjithshëm

 

Financimi bujqësor në të dy pjesët e rajonit të Dibrës mbetet i kufizuar në krahasim me nevojat e sektorit. Në të dyja vendet, bujqësia konsiderohet si kontribues në motorrin e zhvillimit ekonomik. Megjithatë, përkundër rëndësisë ekonomike të bujqësisë në këto zona ndërkufitare, aksesi në sektorin financiar është shumë i ulët.

Lehtësimi i aksesit në financime është vendimtar për rritjen e investimeve në teknologji bashkëkohore. Zona ndërkufitare, duke përfshirë Peshkopinë dhe Dibrën e Madhe, kualifikohen në programet e ndryshme të granteve dhe produkteve të financimit alternativ të disponueshme për fermat bujqësore, por niveli i absorbimit është shumë i ulët. Procedurat e komplikuara burokratike dhe kërkesat komplekse e bëjnë shumë të vështirë për NVM-të bujqësore që të përfitojnë nga këto fonde. Një arsye tjetër është mungesa e informacionit dhe kapaciteteve të duhura përthithëse të fermerëve dhe agropërpunuesve, veçanërisht në zonat e thella rurale. Prandaj, ngritja e kapaciteteve për të rritur aftësitë absorbuese (trajnime mbi procedurat dhe kërkesat) është një domosdoshmëri për të përfituar nga këto mundësi financimi.

 

Përshkrimi i Projektit

 

"Standardet bujqësore dhe çertifikatat, ngritja e kapaciteteve për përthithjen e fondeve dhe strategjitë e marketingut për të mbështetur rritjen ekonomike dhe tregtinë" është një projekt dy-vjeçar, i financuar nga BE që mbështet zhvillimin e bujqësisë në rajonet e Peshkopisë dhe Dibrës së Madhe, si një nxitës për rritjen ekonomike ndërkufitare. Projekti i cili është në faze zbatimi nëpërmjet  një bashkëpunimi  rajonal me Agjencinë Rajonale të Zhvillimit 2-Tiranë dhe Bashkinë e Dibrës së Madhe si partner, si dhe Creative Business Solution si partner kryesor. Si pjesë të ndërhyrjeve të saj, projekti do të zhvillojë një grup agrobiznesesh në zonën ndërkufitare, të cilat  do të fuqizohen nëpërmjet tre komponentëve: (i) Certifikimi i produkteve bujqësore dhe ofrimi i trajnimeve të përshtatura për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e çertifikimeve, (ii) Përgatitjen e saktë të paketave të aplikimeve për grantet Europiane dhe programe të tjera financimi, së bashku me trajnime për ngritjen e kapaciteteve për të rritur absorbimin e fondeve  (iii) Shërbimet e Konsulencës së Integruar mbi Strategjitë e Marketingut duke përfshirë markimin, etiketimin dhe marketingun digjital.

 

Përshkrimi i punës

 Eksperti i përzgjedhur do të ofrojë 12 trajnime teknike të avancuara për të zhvilluar njohuritë mbi Fondet Kombëtare dhe Skemat e Granteve të BE-së (IPARD). Sesionet e trajnimit do të organizohen në Bashkinë e Peshkopisë (7) dhe në Komunën e Dibrës së Madhe (5). Kandidati i mundshëm duhet të jetë energjik, me aftësi të mira organizative dhe kreative, duhet të ketë njohuri mbi Skemat Kombëtare të Granteve dhe Subvencioneve, si dhe Skemës së Granteve të IPARD-it për Bujqësinë;Ky pozicion raporton drejtpërsëdrejti tek Koordinatori i Projektit dhe Koordinatori Lokal i Komunës së Dibrës së Madhe. Eksperti i trajnimeve do të punojë ngushtë dhe në mënyrë efektive me Koordinatorin e Projektit dhe Partnerët zbatues.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të pozitës janë si më poshtë:

 • Përgatitja e materialeve trajnuese për profilin e identifikuar të Agrobiznesit që mund të financohet nga Fondi Kombëtar dhe ai i BE-së për subvencione dhe grante dhe skema të tjera grantesh. Versioni përfundimtar i moduleve të trajnimit, do të aprovohet nga Koordinatori i Projektit;
 • ­          Punon ngushtë me koordinatorët lokalë për çështjet logjistike;
 • ­      Kryen 12 trajnime të avancuara prej dy ditësh secili për fermerët dhe agrobizneset e përzgjedhur për të rritur njohuritë dhe kapacitetet absorbuese mbi skemat e financimit alternative, kombëtar dhe të BE-së;
 • ­          Mbledhja dhe konsolidimi i informacionit për secilin sesion trajnimi;
 • ­       Të dorëzojë një raport të detajuar për secilin sesion trajnimi dhe të dorëzojë një raport përfundimtar në fund të kontratës.

 

Aftësitë e kërkuara dhe kualifikimet

 • ­       Të ketë përfunduar Universitetin në degën Ekonomi, Financë, Agro Ekonomi, ose fusha të ngjashme;
 • ­       Mbi 7 vite eksperiencë profesionalenë në projekte që lidhen me bujqësinë dhe zhvillimin e trajnimeve;
 • ­       Njohuri të shkëlqyera rreth skemave të financimit kombëtare dhe Europiane;
 • ­       Aftësi organizimi, administratimi dhe koordinimi;
 • ­       Eksperiencë në organizimin e takimeve ndërkombëtare, seminareve dhe kurseve të trajnimit;
 • ­       Aftësi në hartimin e raporteve të trajnimit;
 • ­       Aftësi të mira komunikimi me shkrim dhe me gojë në gjuhën angleze.
 •      Përvojë të dëshmuar në kryerjen e trajnimeve për tema të ngjashme do të ishte një avantazh; 

Kriteret e vlerësimit

Të gjitha aplikimet do të vlerësohen në mënyrë të barabartë dhe në fshehtësi të plotë. Kriteret e përzgjedhjes janë si më poshtë:

Kriteret

%

Resume

70

Sfondi teknik përkatës

35

Përvojë në zhvillimin e trajnimeve në bujqësi

35

Letër motivimi + Intervista përfundimtare

30

Letër motivimi

10

Intervista

20

Totali

100

 

 

Mënyra e pagesës

 

100% pas implementimit të suksesshëm të sesioneve trajnuese dhe dorëzimit të raportit të trajnimeve përfundimtare;

 

Aplikimi

 

Kandidatët e kualifikuar dhe të interesuar duhet të dorëzojnë me e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. dhe Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. një CV të shoqëruar me një letër motivimi jo më vonë se data 9/3/2018, duke përfshirë "Ekspert Ndërkombëtar për trajnime mbi alternativat e financimit" në subjekt. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. Megjithatë, të gjithë aplikuesit do të marrin një përgjigje.

  

 

Partnerët

 • 4.jpg
 • MIn-bujqesi.jpg
 • ADC-Logo.jpg
 • minturizmit.jpg
 • Min-Infrastruktures-energjise.jpg
 • SDC-Logo.jpg
 • 7.jpg

Thirrje për Projekte

 • Thirrja per aplikime Janar 2017
 • Thirrja per aplikime Shkurt 2017
 • Thirrja per aplikime Mars 2017
 • Thirrja per aplikime Prill 2017

 

Fotogaleria

Foto nga Aktivitetet

 

Abonohu

Kontakt

Agjencia për Zhvillim Rajonal 2
Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/7
Tirana, ALBANIA

Mail: info@rda2tirana.org.al